Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Obchodné stretnutia s maďarskými, slovenskými a slovinskými podnikateľskými a inými subjektmi, počas návštevy obchodnej delegácie v Maďarskej republike, v dňoch 16.– 18.05.2019

Občianske združenie SLO/SLO zorganizovalo pre svojich členov a členov i priateľov OZ Strojár obchodné stretnutia s maďarskými, slovenskými a slovinskými podnikateľskými a inými subjektmi, počas návštevy obchodnej delegácie v Maďarskej republike /Monošter (Szentgotthárd), Gornji Senik (Felsőszölnök), Lendava, Jakobsky Dol/, v dňoch 16.–18.05.2019. V rámci naplánovaného programu sa účastníci spoločne stretli s predstaviteľmi maďarských, slovinských štátnych orgánov, organizácií, inštitúcií a firiem podporujúcich rozvoj vzájomnej národnej, kultúrnej, obchodnej spolupráce. Spoločne odprezentovali činnosť oboch OZ, a: - Uskutočnili sa osobné stretnutia s predstaviteľmi Generalni konzulat Republike Slovenije v Monoštru (g.Boris Jesih – generálny konzul , p. Brigitta Soos a iní). - Na konzuláte sme sa zúčastnili prednášky prof. dr. Milana Buffona s názvom "Cezhraničné väzby medzi Slovinskom a Maďarskom a úloha menšín" (16.5. 2019 od 17:00). M. Buffon bol docentom a vedúcim Katedry politickej geografia na Katedre geografie Univerzity v Ľubľane (1997-2003) a profesorom Sociálnej a politickej geografie na Katedre geografie Univerzity Primorska (Koper, Slovinsko) v období rokov 2003 - 2017. V súčasnosti je výskumným profesorom Vedeckej fakulty výskumného centra v Koper (ZRS). - Zorganizovali sa aj stretnutia s predstaviteľmi podobného združenia/spolku ako je Združenie SLO/SLO a to s „Razvojna agencija Slovenska krajina“ (p. Andrea Kovacs – riaditeľka). RASK – bola založená v roku 2006 Združením Slovincov v Maďarsku. Agentúra sa ako nezisková organizácia usiluje o kultúrny, turistický a ekonomický rozvoj oblasti obývanej slovinskou menšinou v Maďarsku. Jej hlavným cieľom je získavanie finančných prostriedkov z európskych a štátnych fondov na rozvoj hospodárstva, poľnohospodárstva a cestovného ruchu. Popri projektoch agentúra rozšírila svoje aktivity ako turistická kancelária a jedinečné združenie poľnohospodárov. - p. Andrea Kovacs nám osobne ukázala a predstavila konkrétne výsledku realizácie projektov. T.j. „Hotel i reštauráciu Lipa“ (H-9970 Szentgotthárd, Gárdonyi utca 1, www.lipahotel.hu) a „Slovenska vzorčna kmetija“ (H-9985 Gornji Senik, Glavna ulica 65. , kmetija77@gmail.com), (obe spravuje RASK). Na uvedené projekty boli získané finančné prostriedky z európskych ako i štátnych fondov Slovinskej a Maďarskej republiky. - Stretli sme sa aj s predstaviteľmi a zástupcami významných slovinských podnikateľských subjektov ako napr. spoločnosťou Petrol Geo, d.o.o. (www.petrol.eu, Mlinska ulica 5D, 9220 Lendava), ale aj inými podnikateľmi a menšími firmami (Mulec, Vinna Chiža a pod.). - Ďalšie zaujímavé stretnutia sme absolvovali v Monošteri napr. i s p. Felixom Wieserom – Managing direktorom spoločnosti Drava Trading Handelsgesellschaft m.b.H., (www.drava-trading.at, Ramsauer Straße 25/1, A-9020 Klagenfurt / Celovec) a ktorý je súčasne aj členom predstavenstva nám podobného združenia v Rakúsku a to „Slowenischer Wirtshaftsverband“ (Slovenska gospodarska zveta) so sídlom v Klagenfurte (SGZ,office@sgz.at, www.sgz.at, Spendergasse 8, A-9020 Klagenfurt/Celovec). Nakoľko by sme sa chceli dozvedieť viac o ich fungovaní a činnosti, plánujme rozvinúť tieto naše kontakty i priateľskou návštevou v Rakúsku v budúcom roku (máj –jún 2020).

Späť ->img

img

img

img

img