Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Prešernov deň: PODNIKAŤEĽSKO-KULTÚRNY VEČER S MUŽSKOU LOKÁLNOU SKUPINOU LIPA, 07.02.2019

Združenie SLO/SLO v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovinskej republiky dňa 7.2. zorganizovalo dve podujatia – otvorenie výstavy detských kresieb na tému práv detí My piece for peace a koncert vokálnej skupiny Lipa pri príležitosti Prešernovho dňa – Slovinského kultúrneho sviatku. Projekt My piece for peace je výstavou kresieb, fotografií a komixov detí zo Slovinska, Macedónska, Srbska, Čiech, Rumunska a Turecka, ktoré ukazujú ako si deti predstavujú lepší svet. Podujatie bolo určené predstaviteľom diplomatického zboru a jednotlivých ministerstiev. Na otvorení výstavy vystúpilo aj mužské spevácke zoskupenie Lipa zo slovinského mesta Litija, ktoré tu pôsobí už od roku 1885 a je druhým najstarším speváckym zoskupením v Slovinsku. Vo večerných hodinách sa konal samostatný koncert Lipy, na ktorom publiku, ktoré tvorili predovšetkým podnikatelia, priatelia Slovinska a Slovinci žijúci na Slovensku, predstavili okrem slovinskej hymny aj známe slovinské a umelé piesne. V závere sa vedúci zoskupenia Lipa o.i. poďakoval predsedovi Združenia SLO/SLO Borutovi Meršakovi za finančnú podporu, bez ktorej by nebola možná realizácia tohto podujatia. Ako poďakovanie dostal knihu – zborník piesní známeho slovinského skladateľa a organistu Petra Jereba (1868 – 1951). + súčasne sa konalo aj stretnutie zástupcov slovenských a slovinských spoločností/podnikateľov. Na stretnutí slovinských podnikateľov z odborníkmi zo Slovenska sa prezentovali makroekonomické údaje vývoja ekonomiky Slovenska, štátny rozpočet a jeho dopad na rozvoj podnikania, očakávania podnikateľov.

Späť ->img

img

img

img

img