Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Konferencia: „Riziká vývoja svetového obchodu“, 29.11.2018, Austria Trend Hotel, Bratislava

Konferenciu, ktorej sa zúčastnili aj niektorí členovia Združenia SLO/SLO organizovala SOPK v spolupráci s Nadáciou na podporu vzdelávania a ekológie a Národným výborom Medzinárodnej obchodnej komory. K aktuálnej problematike vývoja svetového obchodu v najbližších rokoch vystúpili p. Karl Brauner, námestník generálneho riaditeľa Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v Ženeve a p. Peter Brňo, zástupca Slovenskej republiky vo WTO. Ďalším účastníkom konferencie bude p. Juraj Sipko, riaditeľ Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied. Nasledovala diskusia k aktuálnym otázkam.

Späť ->img

img

img