Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Autumn Business Gathering – Luka Koper, 29.11.2018, Crown Plaza, Bratislava

Na podujatí "Autumn Business Gathering – Luka Koper " na ktorom sa zúčastnili aj viacerí zástupcovia členov združenia SLO/SLO, sa zúčastnil manažment spoločnosti Luka Koper, zástupcovia komunity portov Koper a zástupcovia všetkých významných firiem, ktoré využívajú prístav Koper pre svoje obchodné aktivity.

Späť ->img

img

img

img

img