Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Svetove dni Ivana Cankara, 3.-7.12.2018, Bratislava

V týždni od 3.-7.12.2018 sa v Bratislave konali Svetové dni Ivana Cankara, ktoré prebiehali na všetkých lektorátoch slovinského jazyka vo svete. V Bratislave podujatie organizoval Lektorát slovinského jazyka FIF UK v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovinskej republiky a Združením SLO/SLO. V rámci projektu sa konalo niekoľko podujatí – hudobno-literárny workshop slovinského umelca Lada Jakšu (3.12.), multivíza a koncert Obrazy zo snov (4.12.), prezentácia knihy Antológia literatúry Ivana Cankara, ktorá obsahuje preklady úlomkov vybraných spisovateľových diel (5.12.), prednáška prodekana FIF UK Miloslava Vojtecha s názov Dramatická tvorba Ivana Cankara v slovenských prekladoch a na javiskách slovenských divadiel (6.12.) a premietanie filmu Cankar z dielne uznávaného režiséra Amira Muratovića (7.12.). Podujatia navštívilo vyše 200 ľudí, ktorí sa tak mali možnosť dozvedieť fakty a zaujímavosti zo života jedného z najvýznamnejších slovinských spisovateľov Ivana Cankara (1876 – 1918). Podujatie je jeden z mnohých výsledkov vynikajúcej spolupráce Združenia SLO/SLO, Veľvyslanectva Slovinskej republiky v Bratislave a Lektorátu slovinského jazyka FIF UK. Združenie SLO/SLO v decembri pripravuje aj stretnutie Slovincov a priateľov Slovinska vrátane výstavy Krásy Slovinska a koncertu Hudobnej školy Kranj.

Späť ->img

img

img

img

img